Оснивачка скупштина

З А П И С Н И К

са Изборне Скупштине ПРОУНС-а, одржане у Нишу 23.12.2017. године са почетком у 13:00 часова

Изборну Скупштину отворио је подпредседник ПРОУНС-а Милан Петковић и предложио радно председништво од три члана. Обзиром да није било других предлога, за чланове радног председништва једногласно су изабрани:

 1. Милан Петковић
 2. Миодраг Миљковић
 3. Данијела Иванковић.

Након избора радног председништва, на основу својеручно потписане евиденције константовано је да Изборној Скупштини присуствује 108 чланова (од укупно 165), и то из читаве Србије (Врање, Бујановац, Нови Сад, Ниш, Пријепоље, Чачак, Нови Пазар, Београд, Прибој, Крушевац, Прокупље, Пирот и др.), тако да Скупштина има кворум и може да доноси пуноважне одлуке.

За Изборну Скупштину предложен је следећи Дневни ред:

 1. Доношење одлуке о измени и допуни Статута ПРОУНС-а;
 2. Усвајање Извештаја о раду у претходном периоду;
 3. Избор чланова Извршног одбора ПРОУНС-а;
 4. Избор чланова Надзорног одбора ПРОУНС-а;
 5. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Председника Друштва (ПРОУНС-а) Јелене Вучићевић на лични захтев;
 6. Избор Председника Друштва (ПРОУНС-а);
 7. Избор Генералног секретара Друштва (ПРОУНС-а);
 8. Питања и предлози.

Обзиром да није било предлога за допуну дневног реда, Скупштина је једногласно усвојила предложени Дневни ред.

 1. Доношење одлуке о измени и допуни Статута ПРОУНС-а

По првој тачки Дневног реда, у име радне групе, уводне напомене везане за измене и допуне Статута, изнео је Зоран Величковић, члан радне групе. Он је напоменуо да су измене и допуне Статута неопходне из неколико разлога:

 • Као прво, од оснивања ПРОУНС-а, до данас медијска сцена Србије је након примене сета Медијских закона и приватизације драстично измењена, те је неопходно променити, односно допунити основне циљеве Друштва, тако што ће се ПРОУНС профилисати, као медијско удружење свих медија и медијских радника, пре свега локалних и регионалних, широм Србије.
 • У складу са тим, као први практични корак је и промена седишта Друштва из Београда у Ниш.
 • Поред ове две суштинске промене, предлаже и неке техничке и организационе измене у делу промене броја чланова Извршног одбора, који преузима надлежности Управе, која се новим Статутом гаси, као и уместо Председника Извршног одбора (укида се), уводи се Генерални секретар Друштва.

Како по овој тачки Дневног реда није било других дискутаната, приступило се гласању и донешене су следеће једногласно усвојене одлуке:

 1. Доноси се Одлука о промени циљева Друштва што је дефинисано чланом 1. и чланом 6. Статута ПРОУНС-а.
 2. Доноси се Одлука о промени седишта Друштва из Београда-Врачар, Ресавска 28 у Нишу, општина Пантелеј, ул. Палих бораца број 16, спрат 2, стан 29, 18106 Ниш, што је дефинисано чланом 3. Статута.
 3. Доноси се Одлука о укидању Управе, броју чланова Извршног одбора и надлежности Извршног одбора.
 4. Доноси се одлука о укидању функције Председник Извршног одбора.
 5. Доноси се одлука о увођењу функције Генерални секретар Друштва и његовим надлежностима.

Након доношење ових одлука које су унешене у коначни текст Статута, Скупштина Друштва је једногласно донела одлуку о усвајању новог Статута Друштва.

 1. Усвајање Извештаја о раду у претходном периоду

 

По другој тачки Извештај о раду поднео је Милан Петковић, члан радне групе и Подпредседник ПРОУНС-а у претходном сазиву. И по овој тачки није било дискутаната. Извештај о раду је усвојен једногласно.

 1. Избор чланова Извршног одбора ПРОУНС-а

По овој тачки Дневног реда Радно председништво је предложило листу кандидата за чланове Извршног одбора, водећи рачуна о територијалној и мултиетничкој заступљености. Обзиром да није било дискусије и нових предлога, пре гласања, Милан Петковић је предложио да се по овој тачки, као и по свим тачкама везаним за избор и разрешење органа Друштва, у складу са Статутом, гласа јавно. Предлог је једногласно прихваћен, након чега се приступило појединачном гласању за сваког предложеног кандидата за члана Извршног одбора. Сви чланови Извршног одбора једногласно су изабрани и то:

 1. Милан Петковић, представник новинара медијске транзиције
 2. Авдирахим Нухији, РТВ Бујановац – представник албанске националне мањине
 3. Нада Калакан, РТВ Војводина – представник Војводине
 4. Слађана Остојић, Ниш
 5. Љубиша Бата Вујић, РТВ Јагодина – представник централне Србије
 6. Зоран Величковић, РТВ Врање – представник јужне Србије
 7. Денис Марвић, РТВ Нови Пазар – представник западне Србије
 8. Ивана Вучићевић, РТВ Студио Б – представник Београда
 9. Ана Шаћиповић, представник ромске националне мањине
 10. Алем Ровчанин, представник бошњачке националне мањине
 11. Владимир Вељковић, РТВ Пирот, представник источне Србије.

 1. Избор чланова Надзорног одбора ПРОУНС-а

 

По четвртој тачки Дневног реда за чланове Надзорног одбора, једногласно су изабрани:

 1. Симон Симоновић – ТВ Мост Прокупље
 2. Душан Миљковић – Продукција „Наиса“
 3. Романа Карајовић – ТВ Плус Крушевац.

 1. Доношење одлуке о разрешењу досадашњег Председника Друштва (ПРОУНС-а) Јелене Вучићевић на лични захтев

По петој тачки Дневног реда Милан Петковић је прочитао захтев Јелене Вучићевић, досадашње Председнице ПРОУНС-а, за разрешењем из личних разлога. Како није било дискутаната, једногласно је донета Одлука о разрешењу Јелене Вучићевић са места Председника Друштва (ПРОУНС-а).

 1. Избор Председника Друштва (ПРОУНС-а)

По овој тачки Дневног реда предложен је само један кандидат, тако да је гласањем за новог Председника Друштва (ПРОУНС-а) једногласно изабран Зоран Величковић, директор и главни и одговорни уредник РТВ Врање.

 1. Избор Генералног секретара Друштва (ПРОУНС-а)

Након избора за реч се јавио новоизабрани Председник Друштва. Захвалио се на избору и указаном поверењу и укратко изнео платформу свог будућег рада као и рада Друштва у целини. Искористио је право да се поново не јавља за реч, те је по следећој тачки Дневног реда за Генералног секретара Друштва образложио и предложио Слађану Остојић из ТВ Зона Плус из Ниша за Генералног секретара Друштва (ПРОУНС-а). Једногласно је изабрана Слађана Остојић, директор иглавни и одговорни уредник ТВ Зона Плус из Ниша.

 1. Питања и предлози

По овој тачки Дневног реда, Милан Петковић, члан радне групе Министарства културе и информисања, испред ПРОУНС-а, за израду Нове Медијске стратегије, упознао је укратко присутне са досадашњим током на изради стратегије и дешавањима око иступања појединих чланова из радне групе.

По овој тачки дискутовали су Зоран Величковић и Гвозден Николић.

На предлог Гвоздена Николића, Скупштина ПРОУНС-а једногласно је усвојила Нишку Медијску декларацију којом се даје пуна подршка радној групи да истраје до краја на изради Нове медијске стратегије упркос блокадама неких медијских окружења и најављено је потписивање протокола о сарадњи и заједничком наступу са Синдикатом новинар Србије у оквиру медијске заједнице (коалиције).

Овим је Седница Скупштине ПРОУНС-а завршена у 14:30 часова.

записничар

Данијела Иванковић

______________________

Оверачи записника

Миодраг Миљковић

______________________

Радмила Богуновић

_____________________