23.10.2019.

ПРОУНС И КОМНЕТ организовали су заједничку трибину на тему “Значај локалних медија у Србији” у оквиру београдског сајма медија.

На ову тему говорили су стручњаци из области медија, представници Министарства културе и информисања и новинарских удружења.

Снежана Печенчић из Сектора за информисање и медије Министарства културе и информисања на панел дискусији истакла је да су медијски закони донети 2015. године умногоме  променили положај локалних медија. Многи нису издржали процес приватизације и угашени су.

“Мора да се ради на развоју и очувању локалних медија, средства намењена за суфинансирање нису довољна за њихов опстанак,” истакла је она и закључила да је умрежавање медија итекако потребно.

Емилија Марић, председница Управног одбора Комнет-а, је истакла своје задовољство процесом умрежавања у оквиру ове мреже електронских медија.

“Умрежавање доприноси и бољем квалитету медијских садржаја, али и већој ефикасности у јавном информисању на локалу.”

Данијела Иванковић, председница Друштва новинара Ниша подсетила је да положај новинара у малим срединама није лак и да пројектно суфинансирање не би смело да буде једини извор финансирања локалних медија.

Зоран Величковић, председник ПРОУНС-а, подсетио је да су локални медији суочени са егзистенцијалним питањима.

У тренутку када су многи медијски радници остали без посла схватили су да постојећа новинарска удружења не брину за интересе локалних медија, те су прво формирали удружење ЗУМ, које је прерасло у ПРОУНС. У петој години постојања Професионално удружење новинара Србије већ броји преко 500 чланова са тенденцијом да до краја године достигну број од 800. Медијски радници препознали су да ПРОУНС заступа интересе медија на локалу. “Наша удружења су све јача и изборићемо се за своје место на медијском небу,” закључио је Величковић.

Неки од закључака панел дискусије су да треба додатно радити на пројектном суфинансирању у смислу едукације медија и медијских радника, али и радника локалних самоуправа који спроводе Закон, затим повећати средства за суфинансирање, отварати нова тржишта, поспешити информисање на језицима националних мањина, оспособити менаџерску структуру локалних медија, едуковати квалитетан кадар и слично.

Leave a Reply

  • (not be published)