РЈТ статистика напада на новинаре у последњих шест година

Поводом 2. новембра, Међународног дана борбе против некажњивости злочина над новинарима Републичко јавно тужилаштво објавило је податке о поступању овог органа у случајевима напада на новинаре у последњих 6 година. Током 2022. јавним тужилаштвима поднете су 62 кривичне пријаве/извештаја у вези са догађајима извршеним на штету новинара (формирана су 63 предмета), од тога 3 предмета су формирана у јануару, 4 у фебруару, 9 у марту, 12 у априлу, 3 у мају, 10 у јуну, 5 у јулу, 7 у августу и 10 предмета у септембру. У наведеним предметима, закључно са 30.09.2022. године, предузете су следеће радње:

 • у 2 предмета донета је осуђујућа пресуда (у једном предмету у току је поступак по жалби)
 • у 6 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве
 • у 10 предмету донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка
 • у 3 предмета у току је поступак пред судом по оптужном акту јавног тужиоца
 • у 7 предмета у току је спровођење доказних радњи
 • у 31 предмету стављен је захтев за прикупање потребних обавештења.
 • у 4 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован

Првостепена или коначна одлука донета је у 18 предмета, што представља 28,57% укупног броја предмета.

У периоду од 01.01.2016. до 30.09.2022. године у јавним тужилаштвима, на основу поднетих кривичних пријава/извештаја, формирана су 423 предмета у вези са догађајима на штету новинара. Од укупно 423 предмета, одлука да нису остварена обележја неког кривичног дела за које се гоњење предузима по службеној дужности донета је у 174 предмета (41,31%), док у 249 предмета (58,87%) постоји основана сумња да је извршено неко кривично дело на штету безбедности новинара.

У укупном броју предмета (423), који обухвата све догађаје познате јавном тужилаштву, закључно са 30.09.2022. године, предузете су следеће радње:

 • у 46 предмета донета је осуђујућа пресуда
 • у 18 предмета извршилац је санкционисан наметањем обавезе прописане Закоником о кривичном поступку у погледу одложеног кривичног гоњења (опортунитет), које обавезе су испуњене у целости, док је у 1 предмету у току примена института одлагања кривичног гоњења
 • у 1 предмету према малолетном извршиоцу кривичног дела примењен је васпитни налог, који је у потпуности извршен
 • у 4 предмета одлуком суда одбијен је оптужни акт тужилаштва
 • у 1 предмету одлуком суда одбачен је оптужни акт тужилаштва
 • у 5 предмета донета је ослобађајућа пресуда, од којих једна није правоснажна
 • у 94 предмета донето је решење о одбачају кривичне пријаве
 • у 2 предмета донета је одлука да нема места покретању припремног поступка против малолетног учиниоца
 • у 78 предмету донета је службена белешка да нема места покретању кривичног поступка
 • у 1 предмету, у поступку међународне правне помоћи у кривичним стварима, уступљено је кривично гоњење надлежним органима друге државе
 • у 14 предмета у току је поступак пред судом по оптужном акту јавног тужиоца
 • у 15 предмету у току је спровођење доказних радњи
 • у 67 предмета стављен је захтев за прикупљање потребних обавештења
 • у 76 предмета ни након предузимања мера у предистражном поступку потенцијални учинилац није идентификован

Првостепена или коначна одлука донета је у 251 предмета, што представља 59,34% укупног броја предмета.

У 249 предмета у којима је оцењено да постоји основана сумња да је извршено кривично дело за које се гоњење предузима по службеној дужности, предузете су следеће радње:

 • у 66 предмета (26,51%) је до сада изречен неки облик кривичне санкције или је гоњење уступљено страној држави,
 • у 97 предмета (38,96%) у току су доказне радње, истрага, примена опортунитета или је у току главни претрес пред надлежним судом,
 • у 10 предмета (4,02%) суд је одбио или одбацио оптужни акт или ослободио оптуженог и
 • у 76 предмета (30,51%) ни након предузимања предистражних радњи потенцијални учинилац није идентификован.

Комплетну статистику и за преосталих пет година можете погледати на сајту Безбедни новинари:

https://bezbedninovinari.rs/article/204/rjt-statistika-napada-na-novinare-2016-2022

 

Prouns Prouns

Learn More →

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *